krawędź


krawędź
Na krawędzi (czegoś) «w bardzo trudnej, niekorzystnej dla kogoś sytuacji, często bez wyjścia»: W 1997 roku rozgłośnia znalazła się na krawędzi bankructwa. Rzecz 03/08/2000. Rosja była źle przygotowana do wojny i znajdowała się dosłownie na krawędzi klęski. Kultura P 11/1956. Tu nie chodzi o ludzi znajdujących się w nędzy (...). Tu idzie o ludzi – a jest ich tysiące – którzy egzystują na krawędzi ubóstwa, ale których uważa się z uporem za w pełni samodzielne finansowo osoby. SPow 248/1981.
Balansować na krawędzi przepaści zob. I przepaść 1.
Być, stać, znaleźć się na krawędzi przepaści zob. I przepaść 2.

Słownik frazeologiczny . 2013.